My IKIGAI

I’ve been intrigued by the Japanese concept Ikigai for a long time. The meaning roughly translates into ”reason for being”. Beautiful in itself. Over the years I’ve made a few attempts to capture my Ikigai but never really had it all fall in place. When I recently revisited Ikigai again I became more aware of… Fortsätt läsa My IKIGAI

Utrymme för ett mindre uppdrag hösten 2022.

Behöver du input och stöd under hösten i arbete med organisationskultur och/eller organisationsdesign? Sedan slutet på 2021 arbetar jag med att bygga upp den syftesdrivna bolagsgruppen rrarre. Vid sidan av detta arbete finns det i höst utrymme för mig att ta ett mindre uppdrag. En omfattning upp till ca en halv dag per vecka fram… Fortsätt läsa Utrymme för ett mindre uppdrag hösten 2022.

Nyårstal till mig själv

Du duger alldeles utmärkt precis som du är.Du har många fina och bra sidor.Du har en del knepigheter och knasigheter för dig.Det är som det är.Det bästa vore om du kunde skratta åt eländet.Det är ändå ett enda stort hittepå.Dina tankars uppfattning om dig är en illusion. Du är inte dina tankar.Du är något bortom… Fortsätt läsa Nyårstal till mig själv

Vad är en utvecklingsstrateg?

Då och då använder jag ordet strateg om mig själv. En som arbetar med utveckling. En utvecklingsstrateg. Frågan är vad det kan betyda? Och vad en sådan gör? Det första en kan behöva reda ut är vad som menas med strateg. Som med mycket annat i näringslivet har begreppet tunnats ut till att det nästan… Fortsätt läsa Vad är en utvecklingsstrateg?

Please stop…

Please stop this nonsense of calling a business data-driven. Customer-driven, human-centric or purpose-driven are the type of words you should be using instead. If you can’t, presumably because you are not credible, then consider being quiet instead. And perhaps get to work in ways that put people and planet at the center of your attention.… Fortsätt läsa Please stop…

Att vara sårbar

Det sägs att sårbarhet är den största styrkan. Och jag håller med. Jag beundrar människor som vågar vara sårbara, även i väldigt svåra situationer. Det har inspirerat mig att bli allt mer öppen med mina känslor och utmaningar, åtminstone i mitt personliga liv. I mitt professionella liv har jag inte varit lika modig känner jag.… Fortsätt läsa Att vara sårbar

Lovsång till generalister

Det har pratats mycket om att generalisternas tid är här. Än så länge verkar det vara mer snack än verkstad. Att lösa problem genom att borra sig ner i detaljer har fortfarande högre status än att utforska möjligheter genom att se samspelet mellan helheter och delar. I alla organisationer finns det begåvande generalister som upplever… Fortsätt läsa Lovsång till generalister

Vägledande och klargörande samtal

Det följande är ett försök att beskriva hur jag ser på samtal och vad jag tror mig kunna bidra med. Värdet av samtal är lite luddigt att beskriva eftersom utfallet påverkas av många faktorer, och i sin renaste form inte ska styras på förhand. Det finns fler sätt att samtala än coachning och terapiOm man… Fortsätt läsa Vägledande och klargörande samtal

Publicerat den
Kategoriserat som Svenska

Mikroretreats för grupper

Välbefinnande blir allt viktigare att integrera i arbetslivet. Paradoxen är att det också verkar bli allt svårare att få plats med det. Jag tänker att om vi ska lyckas ställa om till hållbart mänskligt liv behöver vi som människor också vara hållbara, inom oss.  Min övertygelse är att vi i allmänhet behöver bli bättre på… Fortsätt läsa Mikroretreats för grupper