Välkommen.

Jag arbetar med människors utveckling. Enskilt, i grupper eller i hela organisationer. Min specialitet är att röra mig i mellanrum, bjuda in nya perspektiv, och utmana bortom etablerade tankemönster. Det är när vi utmanas, möter osäkerhet och komplexitet, och inte riktigt vet hur vi ska göra, som det kan ske utveckling. Och ibland innovation. 

Min huvudsakliga arbetsmetod är samtal. Som är trygga, tillåter framväxande, och ger klarhet och vägledning. Min utgångspunkt är att utmaningar är värdefulla utvecklingsmöjligheter, också mognads- och medvetandemässigt. Vilket i sin tur bidrar till långsiktig konkurrenskraft och resiliens för verksamheten.

I drygt trettio år har jag arbetat med ledarskap, kultur och organisationsutveckling i olika gränsytor och skärningspunkter i näringslivet. Jag har även medgrundat några syftesdrivna företag.

Hör gärna av dig så skapar vi ett utforskande samtal om dina behov och utmaningar.

Du hittar mer information om mig och mitt arbete i min LinkedIn-profil.

—Jan