Jan

Jan de Man Lapidoth

Utveckling och lärande är min grej. Så har det nog alltid varit. Jag har också alltid haft en stark vilja att stödja och tjäna människor som vill bra saker. Jag får glädje både av att uppleva min egen utveckling att bidra till andras utvecklingsprocesser.

Jag blev tidigt intresserad av ledarskap. Så det kan jag en del om idag. Om det nu går att kunna något om ledarskap. För egen del känns det som att ju mer jag lär mig desto mindre kan jag. Efter drygt 30 år i fältet är nyfikenheten fortfarande stor och det spännande att utforska det jag ännu inte kan om ledarskap. Där jag finns i min utveckling idag har jag en önskan att bidra till en holistisk, tidlös och minimalistisk syn på ledarskap. Sedan en tid utforskar jag även välbefinnande och det jag kallar inre hållbarhet. När jag kopplar ihop det med ledarskap blir det tydligt för mig att vägen till ett bättre ledarskap är mer av en inre resa än en yttre.

Mitt personliga syfte i livet är att tjäna det vackra i vår värld och att vara så levande jag kan i det. Utveckling är vackert. Liv är vackert. Vår planet är vacker. Naturen har en speciell plats i mig och jag i den. Min övertygelse är att många av människans utmaningar idag bottnar i en olycklig separation från naturen. För mig är naturen en ovärderlig källa till stillhet, energi, inspiration och mening.

Jag bor i Stockholm och har två barn som är 22 och 19 år. Jag har en civilekonomexamen och driver mitt företag KNOWHOUSE AB sedan 1993. Jag har erfarenhet av uppdrag i över 100 verksamheter, har mött 1000-tals ledare, och har startat flera mindre bolag. Jag är aktiv i uppbyggnaden av det syftesdrivna företaget rrarre, är styrelsemedlem i Impact Hub Stockholm och examinerare på den 3-åriga utbildningen i Enterprising Leadership på Kaospilot i Danmark. Jag inkuberar också CO:REBELS som syftar till att stödja ungdomar i samarbete och personlig utveckling. Jag har utbildat mig till qigong-instruktör och friskvårdsmassör, och har fördjupat mig i välbefinnande- och hållbarhetsfrågor.