Jan

Jan de Man Lapidoth

Utveckling och lärande är min grej. Så har det nog alltid varit. Jag har också alltid haft en stark vilja att ge och tjäna. Jag får glädje både av att uppleva min egen utveckling att bidra till andras utvecklingsprocesser.

Jag blev tidigt intresserad av ledarskap. Så det kan jag en del om idag. Om man nu kan kunna något om ledarskap. Märkligt nog är det ändå det jag ännu inte kan om ledarskap som är mest spännande. Efter drygt 30 år i fältet är nyfikenheten fortfarande stor. Inte minst har jag en önskan att bidra till en holistisk, tidlös och minimalistisk syn på ledarskap. Sedan en tid utforskar jag även välbefinnande och det jag kallar inre hållbarhet.

Mitt personliga syfte i livet är att tjäna det vackra i vår värld och att vara så levande jag kan i det. Utveckling är vackert. Liv är vackert. Vår planet är vacker. Naturen har en speciell plats i mig och jag i den. Min övertygelse är att många av människans utmaningar idag bottnar i en olycklig separation från naturen. För mig är naturen en ovärderlig källa till stillhet, energi, inspiration och mening.

Jag bor i Stockholm och har två barn som är 21 och 18 år. Jag har en civilekonomexamen och driver mitt företag KNOWHOUSE AB sedan 1993. Jag har erfarenhet av uppdrag i över 100 verksamheter, mött 1000-tals ledare, och har startat flera mindre bolag. Jag är bl a styrelseordförande i Impact Hub Stockholm och examinerare på den 3-åriga utbildningen i Enterprising Leadership på Kaospilot i Danmark. Jag inkuberar också CO:REBELS som syftar till att stödja ungdomar i samarbete och personlig utveckling. Jag har utbildat mig till qigong-instruktör och friskvårdsmassör, och har fördjupat mig i välbefinnande- och hållbarhetsfrågor.