Vägledande och klargörande samtal

Det följande är ett försök att beskriva hur jag ser på samtal och vad jag tror mig kunna bidra med. Värdet av samtal är lite luddigt att beskriva eftersom utfallet påverkas av många faktorer, och i sin renaste form inte ska styras på förhand.

Det finns fler sätt att samtala än coachning och terapi

Om man behöver stöd finns idag en mängd olika samtalsformat att välja mellan där de vanligaste är olika varianter av terapi eller coachning. De är mer formella, styrda och metodbaserade och det finns tydliga utbildningskrav. Andra samtalsformat är mer öppna och experimentella. Min profil är av den senare typen, samtidigt som den är baserad på solida erfarenheter inom både ledarskapsutveckling och personlig utveckling.

Det finns många samtalsbehov som inte nödvändigtvis behöver gå till terapi eller coachning. För egen del bistår jag främst i att hantera dilemmor eller personliga utmaningar, där vägvalen upplevs som otydliga, svåra eller ger oönskade konsekvenser. Inte sällan finns mellanmänskliga aspekter som upplevs som utmanande. Ofta handlar det om att göra avvägningar och bedömningar snarare än att bestämma något. Och att det finns något som ska växa fram över tid.

Bortom mål och verktyg

Syftet med samtalet (eller samtalen) är att komma till klarhet i sig själv och veta vad nästa steg är. En ska bli självklar och hitta det som behöver göras, göra det och därefter välkomna och möta det som uppstår. Det handlar alltså mer om en öppen och förutsättningslös utforskning än att ”lösa ett problem”. Min egen upplevelse är att jag har lättare att fastna när jag inte snabbt ser en tydlig lösning. Jag skjuter upp, undviker och distraherar. Hoppas att det löser sig självt. Eller att “någon annan” tar hand om det. Att ha en klok samtalspartner i sådana lägen har varit ovärderligt för mig, och hjälpt mig ta bättre ansvar och utvecklas som människa.

För mig är utgångspunkten i ett samarbete att du är expert på dig och jag på mig. Jag kan och ska inte hjälpa dig, det är ditt jobb. Däremot kan och vill jag gärna bistå genom att ta lite olika roller, beroende på behoven. T ex Öppnaren, Lyssnaren, Spegeln, Tänkaren, Sorteraren, Vägledaren, Klargöraren.

Samtalets kraft

Som jag ser det är min viktigaste uppgift att vara värd för och hålla i det goda samtalet. Att säkerställa att det uppstår en trygghet som gör att det som vill komma fram kommer fram. Oavsett om det är positivt, negativt, vackert eller fult. För att nå klarhet behöver en våga utforska många olika perspektiv, och inte minst titta in i sig själv för vägledning. I allmänhet finns de svar vi söker inom oss om vi förmår vara närvarande. Vi vet redan. 

Jag är förankrad i en samtalsmetodik som stödjer utforskande och skapande. Som betonar att lyssna med empati, visa respekt för varandra, avvakta med att värdera och att vara öppen och tala oförställt.

Jobb, privat, individ eller grupp?

Du kan vända dig till mig med dilemmor eller utmaningar du har i jobbet eller i andra delar av ditt liv. Jag arbetar oftast med individer, men är öppen för att vara samtalspartner till grupper också. När det passar och känns bekvämt föreslår jag kanske att vi samtalar ute i naturen eller att vi mediterar eller gör qigong tillsammans. Då blir effekten av samtalet förhöjd.

Välkommen att ta kontakt för ett första sonderingssamtal.