Texter

SVENSKA
Då och då försöker jag uttrycka tankar, insikter och frågor. Ofta i kontemplerande form. Jag skriver på flera plattformar. Kortare texter hamnar oftast i sociala medier medan längre hamnar på min blogg eller i mitt svenska nyhetsbrev. När jag blir gammal kommer jag kanske indexera allt men för nu förblir mina texter lite utspridda i vårt digitala universum. Tack för att du läser. Låt mig gärna veta vad du tycker, eller om du har idéer om vad jag borde skriva om.

ENGLISH
Once in a while I try to express my thoughts, insights and questions. Often in a contemplative manner. I post writing on several platforms. The shorter texts tend to end up in social media and longer texts in my blog or in my Swedish newsletter. When I grow old I might index it all but at this point my musings are scattered in the digital universe. Thank you for reading. I’d love to know what you think and do also suggest topics for me to write about.

Blog (Swedish and English)
Newsletter (Swedish)
LinkedIn (Swedish and English)
Twitter (Swedish and English)
Instagram (Swedish and English)