Råd 1: Du betyder mer än du tror

Det här inlägget är en fortsättning och fördjupning av ett inlägg jag gjorde 10 februari där jag översiktligt erbjöd 7 råd till entreprenörer. Här utvecklar jag det första rådet.

1. Acceptera att du betyder mer än du tror. En vanlig föreställning hos entreprenörer är att så länge de fokuserar på produkten/tjänsten och marknaden gör de rätt saker. De tror gärna att alla i företaget dras med av samma entusiasm och drivna arbete, vilket sällan är fallet. Entreprenörer kan ha svårt att se och ta ansvar för hur de påverkar andra i deras närhet. Deras höga prestationskrav är primärt riktade mot dem själva men omgivningen dras ofta in vilket skapar spänningar. Entreprenörer är sällan intresserade av att engagera sig i organisationsbygget. Och när de gör det är oförståelsen för kollegornas behov ofta slående.

De flesta entreprenörer jag har mött har ett välutvecklat självförtroende och har ganska klart för sig att de har stor påverkan på andra och betyder mycket. De har en klar bild av vad de vill uppnå och en stark drivkraft. De är vana vid att övertyga andra att se situationer och sammanhang på deras sätt.

Ändå har entreprenörer – precis som alla människor – en tendens att underskatta sin betydelse och sin påverkan. Min erfarenhet säger att det beror på en outvecklad syn på det egna jaget, ledarskapet och på hur sociala system fungerar. Bakom ligger ett falskt och omedvetet antagande om att alla människor runt entreprenören vill samma sak som entreprenören och fungerar på samma sätt som entreprenören.

I grunden är detta en positiv egenskap eftersom entreprenören inte känner de begränsningar som ”vanligt” folk gör. En person som kastar sig in i ett äventyr att bygga en verksamhet utifrån en idé är inte som alla andra. Och det är fantastiskt bra. Och något vi behöver väldigt mycket mer av i vårt samhälle. Många av våra mest framgångsrika företag är skapade av entreprenörer som inte hade vett nog att bry sig om sin omgivning. Inte hade vett nog att förstå att de gjorde något som många ansåg ”omöjligt”.

Att arbeta i ett entreprenörsdrivet företag är ofta väldigt inspirerande. Som medarbetare får man testa sina gränser nästan varje dag och får vara med och bygga upp en ny verksamhet. Man har ofta ett varierat arbete, får delta aktivt i företagets utveckling och får möjlighet att ta mycket ansvar. Det är för de allra flesta lärorikt och mycket utvecklande. Det är inte ovanligt att nya entreprenörer föds denna väg.

Positiva och önskvärda beteenden kan förstås också ha negativa konsekvenser för omgivningen. En entreprenörs arbete väcker inte bara beundran och energi hos andra. Den kan också i vissa skeden (oftast när företaget och entreprenören är under press) skapa stress, ängslighet och prestationskrav. Entreprenörer kan, särskilt tidigt i sin livsresa, vara ganska omedvetna om vad som sker i kölvattnet av deras framfart. Ofta är också ledningen (i den mån en sådan finns) själva rookies på att bygga organisation och tycker kanske inte ens att det är en prioriterad fråga. Inställningen är att det bara är att jobba och inte krångla så mycket.

Det jag observerat och erfarit under mina år som rådgivare är att de bästa entreprenörerna genomgår en personlig mognadsprocess där de på ett djupare plan förstår och bryr sig om hur det egna beteendet påverkar andra människor. De blir också skickliga på att använda denna kompetens i utvecklingen av sin verksamhet och kan då även utvecklas till mycket kompetenta chefer och ledare. De som inte utvecklar denna mognad och skicklighet får det ofta kämpigt och upptäcker över tid att de inte skall delta i ledningsarbetet. (Detta kopplar an till ett annat av mina 7 råd som jag kommer utveckla i ett kommande inlägg.)

Sker denna mognad bara av sig självt? För många entreprenörer är det så. Utifrån trial and error märker de vad som funkar och inte. De blir gradvis mer medvetna om den egna personens roll för verksamhetens framgång och vill bli bättre. Insikt och motivation är nödvändiga första steg, men inte nödvändigtvis samma sak som att veta vad och hur man behöver utveckla sig själv. Ofta behöver entreprenören hjälp, t ex genom en mentor, rådgivare eller coach, för att kunna nå sin maximala potential. Superentreprenörerna som klarar allt på egen hand finns, men de är sällsynta.

För att entreprenören skall utveckla sig och bättre förstå sin betydelse för andra finns det tre faktorer som jag särskilt vill lyfta fram:

  • respekt för att i stort sett alla entreprenörens handlingar i verksamheten får konsekvenser för andra människor – positiva och/eller negativa
  • öppenhet och ökad bekvämlighet i att ta emot feedback från omgivningen och lära från den
  • utveckling av genuin empati – för kunder, medarbetare och även andra

Ytterst handlar det om att integrera dessa faktorer i sitt entreprenörskap för att göra det ännu kraftfullare. Det kan låta oöverstigligt, men det är det inte. Det handlar egentligen mest om att tillåta sig själv att vara en människa som lär sig och utvecklas hela livet.

— Jan

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.