Har utbildningsstrukturen i Sverige gjort sitt?

Färgad av att jag är involverad i att etablera en post-gymansial enpreprenörsskola börjar jag undra hur det står till med alternativ och förnyelse i skolvärlden.

Staten har ett veritabelt utbildningsmonopol. Privata skolor tillåts, men skall staten betala och ge offciell examinationsrätt måste man följa reglerna. En regel för post-gymansial utbildning är att den skall vara gratis. Vissa materialomkostnader kan man få ta betalt för, men inte regelrätta studieavgifter.

Har man en idé om entreprenörskap som är någorlunda grundad i verkligheten så inser man att det behöver finnas ett moment av risk med för att stimulera resultat. Alltså är studentavgifter intressanta för att skapa denna risk och vidare stimulera kravställande och engagemang i den egna utbildningen.

Till saken hör att konceptet heter Kaospiloterna, har funnits 15 år
i Danmark, är delfinansierat av danska staten, tar studentavgifter i
Danmark och är godkänd av CSN för svenska studenter där. Kaospiloterna är kanske en av världens bästa skolor för gräsrotsinriktat entreprenörskap.

Så för oss är studieavgifter en del av konceptet. Men det struntar staten i. Ta bort avgiften så öppnas dörren för statliga bidrag. Behåll den och ni får vara utan. Inga möjligheter till dispenser eller undantag – vad vi har förstått. Vad gör man då om man är entreprenör? Faller man för bidragen eller går man sin egen väg?

Vi har valt vår egen väg. Priset? Komplex utmaning i finansiering. Näringslivet verkar nämligen också tycka att det är statens uppgift att sköta utbildningen. Märkligt nog. Vi får inte heller officiell examensrätt. Och förmodligen stora svårigheter att få CSN att gå med på studiemedel till studenterna.

Nu finns det också ett Kaospilot-program på Malmö Högskola. Som är gratis. Som ger akademiska poäng. Hur den satsningen går får vi se, men redan nu är situationen sådan att man inte tar upp ett nytt team 2007.

Jag tror personligen inte på entreprenörskap som ämne inom den svenska högskolan. Min erfarenhet av högskolan säger att den inte klarar att leverera detta ämne. Det handlar inte om de akademiska värderingarna och principerna. De är normalt för frihet och utveckling. Men den akademiska byråkratin är det inte. Den stöter ut sådant som sticker ut i mängden.

MEN, jag är för mångfald och konkurrens i utbildningssystemet. Och det är synd att inte staten kan tänka sig att stödja både en fristående Kaospilotskola (med avgifter!) och ett akademiskt Kaospilot-program (gratis!) så man kunde "live" se vad som fungerar bäst.