Om

Jag har över 25 års erfarenhet av att arbeta med ledningsfrågor, i ett hundratal olika verksamheter. I en eller annan form har mitt arbete alltid kretsat kring ledning, ledarskap och organisationskultur. Jag har också gedigen kunskap och erfarenhet från ett flertal angränsande fält. Min erfarenhet är hämtad från och kan appliceras i alla typer av organisationer – små, mellanstora, stora, privata, offentliga, ideella, nystartade, gamla.

”A leader is best when people barely knows he exists, when the work is done, his aim fulfilled, they will say: we did it ourselves” – Lao Tzu

För mig är ledarskap den process eller plats där våra utmaningar, resurser och relationer kommer samman för att åstadkomma viktiga förflyttningar. I vår tid nu ser jag behov av att återupptäcka de tidlösa elementen av ett gott och bärkraftigt ledarskap. Där vi istället för att överförenkla eller borra oss ner i detaljer accepterar osäkerhet, komplexitet och paradoxer. Och istället söker en slags lätt och elegant enkelhet som bygger energi, riktning och engagemang. Där förmågan att bygga och utveckla relationer, skapa samhörighet och leda samskapande erkänns och kan utvecklas som nyckelförmågor framåt.

Jag vill bidra till att skapa en frisk framåtkraft i det spänningsfält som uppstår mellan utvecklingsbehov, möjligheter och utmaningar, och i det utveckla det ledarskap och den kultur som är lämpad för den tid och verklighet vi befinner oss i.