Varvet runt

När jag skriver det här är det i dagarna fem år sedan jag bestämde mig för att på allvar utmana mig själv professionellt och söka mig en ny inriktning. Resan tog mig först från mitt ledningskonsultande in i en lärarutbildning. Jag var nyfiken på att bidra till skolans utveckling. Precis när jag skulle slutföra den fick jag en möjlighet att delta i ett spännande utvecklingsarbete i Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning under ledning av min mångåriga uppdragsgivare Patrik Derk. Men som anställd utvecklingsstrateg, inte konsult. Det uppdraget fick ett hastigt slut för ett år sedan när Patrik fick lämna sin tjänst som stadsdelsdirektör. Eftersom mitt jobb var tätt knutet till min chef valde jag att också lämna och efter en värdefull tankeperiod landade jag i att jag ville fortsätta arbeta med offentlig sektor men att jag ville och behövde ingå i ett större sammanhang. I januari började jag på konsultföretaget Public Partner och har under det halvår jag varit där lärt mig otroligt mycket av mina kunniga kollegor och haft förmånen att bidra till värdeskapande i flera kommuner. Samtidigt upptäckte jag att matchningen mellan mig och företaget inte var så bra som den behövde vara.

Nu är jag tillbaka där jag var för fem år sedan. Varvet runt. Men en på många sätt helt ny människa och med en förnyad motivation och drivkraft att arbeta utifrån mitt eget bolag och med frågor som rör ledning och organisation. I sådana här sammanhang är det lätt att landa i att de här fem åren var ett misslyckat äventyr. Men jag ser det inte så. Det har varit en enormt berikande tid i mitt liv. Och som nu går över i en ny utvecklande fas. Jag vet ännu mer om vad jag är bra på. Jag vet mer om hur jag bidrar med värde. Jag vet väldigt mycket mer om de sammanhang jag behöver för att leverera det jag kan.

Jag jobbar just nu på ett par nya koncept som jag hoppas kunna lansera efter sommaren. Därutöver är jag fortsatt tillgänglig som konsult/rådgivare hos uppdragsgivare som behöver hjälp i fältet ledning/organisation/kultur. Jag är en fena på att designa och processleda utvecklingsförlopp. Jag kan bidra med konkreta råd för att lösa organisations- och ledningsproblem.

— Jan