Riktigt långt perspektiv på organisation

Den hierarkiska organisationen är ett ganska nytt mänskligt påhitt. Den växte fram i samband med att vi började bruka jorden för ungefär tiotusen år sedan. Sedan har den förfinats, utvecklats och förbättrats till idag.

Det är lätt att bortse från de upp till tre miljoner år som människan funnits fram till den agrara revolutionen. En viktig del av vår kulturella mytologi handlar om att spela ned betydelsen av de miljoner år vi levde som jägare och samlare och spela upp det fantastiska med vår nya uppfinning, civilisationen. Det är som att vi bara slumrat i flera miljoner och äntligen fick vakna upp.

Men livet som jägare och samlare är väsentligt om man ser till mänsklig organisation och vad vi är ”kodade” för. På 10.000 år har människan inte gjort några nämnvärda genetiska förändringar. Vi kan därför hålla som troligt att vi fortfarande är mer anpassade för de miljontals år vi organiserade oss som jägare och samlare än de tusentals år vi experimenterat med hierarkisk organisation.

Livet som jägare och samlare var organiserat i stammar och idag vet vi genom antropologer att livet i dessa stammar var icke-hierarkiskt och jämlikt. Det fanns inga rika och mäktiga eliter och heller ingen fattig underklass. De var inte plågade av brottslighet, depression, självmord och missbruk.

Ett sätt att se utvecklingen är att vi i och med skiftet till jordbruk och hierarkier bytte från en organisation som fungerade väl för människor till en organisation som fungerar väl för produkter. Men vi lyckades inte kombinera de två. I dagens organisationsvärld är det för mig tydligt att vi har ett (oftast outtalat) huvudsyfte att få fram produkter och att vi människor (också ofta outtalat) är underordnade det syftet.

Vi är den enda art på planeten som bytt sätt att organisera oss. Det har givit massor med välstånd. Men vi ser också baksidan allt tydligare. Det mänskliga priset. Det ekologiska priset. För varje år som går stiger kostnaden. Fler och fler ställer sig frågan om vårt sätt att organisera oss och leva är hållbart.

Det är naturligtvis inte aktuellt att gå tillbaka till ett rentodlat jägar- och samlarliv. Världen har förändrats så mycket att det inte låter sig göras ens om vi ville. Däremot kan vi välja att ta tillbaka den organisation vi hade som jägare och samlare. Den icke-hierarkiska och den jämlika. Därför att den passar oss människor. Därför att det är den vi är kodade för.

Det är naturligtvis att förenkla verkligheten en smula men i mitt huvud är det centralt att bryta den hierarkiska organisationens dominans om vi skall hitta till ett hållbart mänskligt liv. Hur detta kan göras och hur vår nya verklighet gestaltas är människans nästa spännande äventyr. Antingen lyckas vi och överlever som art. Eller så misslyckas vi och går under. Alldeles oavsett blir det ett anmärkningsvärt resultat.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.