USA med andra ögon

Dan Pinks blogg hittar jag den här fantastiska bilden. Var och en av USAs stater har blivit omdöpta efter länder i världen som har motsvarande BNP. North Carolina har blivit Sverige. Intressant sett ur svenskt perspektiv. Washington state (med bl a Microsofts huvudkontor) har bytt namn till Turkiet. Intressant sett ur amerikanskt perspektiv.
350816052_0a392a0d28_o1