Är Björklund verkligen liberal…?

Nu är herr skolminister igång igen! Läs dagens artikel i DN. Han uttalar sig om det kommande frisök-systemet (som är begränsat) och dömer ut vad han kallar hobbykurser i gymnasiet.

Sist jag kollade så bekände han sig till det liberala laget. Borde inte det innebära en annan hållning från herr skolminister i dessa två frågor. T ex:

  1. Nu satsar vi på frisök. Det omfattar alla skolor i hela landet och har inga begränsningar. Vi tror nämligen på fria val. Och att skolor och kommuner har förmågan att anpassa sig till efterfrågan.
  2. En konsekvens av frisök är att alla skolor måste kunna profilera sig. Även kommunala skolor. Vi styr med läroplaner och skolpeng, som anger grunden. Vad som sker därutöver är upp till skolorna. Vi tror nämligen på skolornas kompetens och elevers och föräldrars förmåga att värdera vad som är bra och användbara utbildningar. Och så låter vi Skolverket stå för uppföljningen av kvaliteten.

Det är synd att Björklund har upphöjt sig till ensam skolpolis. Känns inte så liberalt i dess egentliga mening. Men i folkpartiets variant av liberalism är ju krav lika med liberalt. Nu måste du välja lilla vän, men bara mellan det jag har bestämt får finnas. Jo jo.