Mitt arbetssätt

Jag har inget färdigt recept på hur vi jobbar ihop. Vi formar samarbetet tillsammans. En sak vet jag. Du är expert på dig och jag är expert på mig. Om dina behov lirar med mina och vi känner förtroende för varandra har vi bra förutsättningar. Sen ska personkemin såklart stämma också.

Det är du som bestämmer när vi börjar, hur ofta vi ses, och när du vill runda av samarbetet. Vi börjar med en inledande konsultation och om allt känns bra kan nästa steg vara att boka in 3-5 sessioner inom några månader.

Jag betraktar dig som ledare, oavsett om du har en formell ledarroll eller inte. Kärnan i mitt arbete handlar om att skapa förutsättningar för insikter och klargöranden i dig. Så att du vet vad du behöver göra.

Det finns tre sätt jag jobbar på. Med samtal och kontemplation, med aktiviteter för välbefinnande, och olika kombinationer av de två. Jag tar olika roller i vårt samspel beroende på behoven och situationen, bl a Öppnaren, Lyssnaren, Spegeln, Tänkaren, Sorteraren, Vägledaren, Klargöraren. Aktiviteterna kan t ex vara meditation, vandring, qigong, massage och naturupplevelser.

Jag arbetar mest med individer. För organisationer erbjuder jag mikroretreats för arbets- och ledningsgrupper.

Mitt arbete utgår ifrån en helhetssyn på människan. Jag har formulerat ett enkelt ramverk för personlig utveckling jag kallar Inre hållbarhet.