Mitt arbetssätt

Jag arbetar med utveckling. Att veckla ut. Så att klarhet att kan uppnås. Och görande och varande kan förbättras. Kärnan i mitt arbete handlar om att skapa förutsättningar för insikter och klargöranden. Så att rätt saker blir gjorda.

Jag har inget färdigt recept på hur vi jobbar ihop. Vi formar samarbetet tillsammans. En sak vet jag. Du är expert på dig och jag är expert på mig. Om dina och mina behov stämmer överens och vi känner förtroende för varandra har vi bra förutsättningar. Sen ska personkemin såklart stämma också.

Vi börjar med att resonera. Startpunkten kan vara att du har en idé om vad du vill arbeta med. Eller något skav som du burit på ett tag. Jag möter dig som en ledare, oavsett om du har en formell ledarroll eller inte. Vilket innebär att jag förutsätter att du vill äga ditt utvecklingsarbete, och att min roll är att vara en resurs för dig så länge det skapar mening och värde. Därför behöver det vara du som bestämmer vad du vill få ut av vårt samarbete, när vi börjar, hur ofta vi ses, och när du vill runda av samarbetet. Du bestämmer också vilka andra som eventuellt behöver vara inkluderade i processen. Självklart tar jag fullt ansvar för och synliggör de förutsättningar jag behöver.

Det finns tre huvudsakliga sätt jag jobbar. Med samtal och kontemplation, med aktiviteter för välbefinnande, och olika kombinationer av de två. Jag kan ta olika roller i vårt samspel beroende på behoven och situationen, bl a Öppnaren, Lyssnaren, Spegeln, Tänkaren, Sorteraren, Vägledaren, Klargöraren. Aktiviteterna kan t ex vara meditation, vandring, qigong, massage och naturupplevelser.

Jag arbetar med individer och grupper. För verksamheter finns även möjlighet att anlita mig i en roll som utvecklingsstrateg. Jag har också utvecklat två mikroretreats för arbets- och ledningsgrupper.

Mitt arbete utgår ifrån en helhetssyn på människan. Jag har formulerat ett enkelt ramverk för personlig utveckling jag kallar Inre hållbarhet.