Inre hållbarhet

Inre hållbarhet är en enkel ram för personligt utvecklingsarbete. Det finns två utgångspunkter. Dels en helhetssyn på människan där kropp, sinne och själ integreras och dels att allt det vi behöver eller söker i livet redan finns, inom oss.

Att arbeta med inre hållbarhet innebär att skapa ett kontinuerligt och utvecklande samspel mellan tre områden. Din praktik för kroppen, din praktik för tankar och sinne och din praktik för själen.

De tre områdena är en hjälp, inte något att bemästra. Inre hållbarhet är ett tillstånd, en upplevelse, och en process, som går bortom det vi kan beskriva. För att anspela på en taoistisk princip, det du kan beskriva som inre hållbarhet, är inte inre hållbarhet. Inre hållbarhet är både en filosofi och en praktik. Som stödjer varandra. Eftersom vi själva och världen omkring oss ständigt förändras är inre hållbarhet inte ett slutmål. Vi blir aldrig färdiga.

På samhällsnivå och global nivå behöver vi göra ett krävande hållbarhetsarbete i våra ekologiska, sociala och ekonomiska system, annars riskerar vi kollaps. En extra utmaning är att vi också i tuffa omställningar riskerar inre kollapser. Hos individer, grupper och hela organisationer.

Att stärka inre hållbarhet kan förutom att ha ett egenvärde för varje individ också ses som ett inslag i hela mänsklighetens omställning till hållbart liv på vår planet.

Att arbeta med sin inre hållbarhet innebär att välkomna en utforskningsprocess. Att vilja bli den man är. Och forma en personlig praktik som är ett stöd i alla delar av ens liv.