Orten bortom våldet

Kortversion av Ingvar Nilssons och Eva Lundmarks studie av utmaningarna i våra socioekonomiskt svaga bostadsområden.