Jan de Man Lapidoth

Satori är ett fint japanskt uttryck som betyder uppvaknande, genombrott eller insikt inifrån. Att se in i sin sanna natur.

Jag arbetar med:
• Klargörande och vägledande samtal
• Aktiviteter som främjar välbefinnande
• Kombinationer av samtal och aktiviteter

Läs mer här.

Välkommen att boka tid här.
Den första konsultationen är alltid kostnadsfri.