Utrymme för ett mindre uppdrag hösten 2022.

Behöver du input och stöd under hösten i arbete med organisationskultur och/eller organisationsdesign?

Sedan slutet på 2021 arbetar jag med att bygga upp den syftesdrivna bolagsgruppen rrarre. Vid sidan av detta arbete finns det i höst utrymme för mig att ta ett mindre uppdrag. En omfattning upp till ca en halv dag per vecka fram till jul är vad jag föreställer mig, och kanske vidare en bit under 2023 om det behövs. Jag vill helst följa med i en utvecklingsprocess ett tag och är inte särskilt lockad av punktinsatser.

Det vore spännande att komma i kontakt med ledare som vill förnya sin organisationskultur med värderingar och praktik som är bättre förankrade i vår samtid. Jag kan bidra med input baserad på mina erfarenheter från över 100 verksamheter i alla sektorer, i en mängd olika storlekar. Därtill har jag med mig snart 30 års egna undersökningar av kunskapsfronten i organisation och ledarskap. Jag kan bidra med kvalificerad guidning och stöd i din och verksamhetens utvecklingsprocess.

Om du vill ha en känsla för min inriktning i dessa frågor kan du botanisera lite på Corporate Rebels, http://corporate-rebels.com. De synsätt jag tar med mig in i ett samarbete är bl a större autonomi för medarbetarna, förnyelse av chefsrollen, djupare förankring i verksamhetens syfte, och hitta bättre samspel mellan affärsnytta och samhällsnytta. Allt med en genuin grund och ambition avseende hållbar utveckling – såväl inre som yttre.

Väcker det nyfikenhet? Och är tajmingen bra i din verksamhet? Låt oss ta ett samtal så snart det passar, och undersöka förutsättningarna för samarbete.

–Jan