Värde

Jag står för en idé om att värdet av mitt arbete ska bedömas öppet och utan den mystik som många gånger omgärdar ledningskonsulter. En insikt efter 25 år i ”branschen” är att det är svårt att bedöma värdet av mitt arbete i strikt monetära termer. Det finns ett mått av immateriella värden som rimligtvis också ska tas med i en bedömning av mitt värde. Flera av dem ska också rätt förvaltade omsättas till monetära värden på lite längre sikt. Och apropå sikt är 3-5 år den tidshorisont som oftast finns i mina uppdrag.

”To hell with circumstances; I create opportunities.”
– Bruce Lee

Konsulter kan grovt delas upp i två kategorier. Möjliggörare och avlastare. Möjliggörarna bidrar till att skapa nya värden medan avlastarna fyller luckor i verksamheten och levererar befintliga värden. Jag tillhör möjliggörarna.

Ser man strikt på kostnad per tidsenhet och nedlagd tid är jag att betrakta som en kostnadseffektiv resurs. Mina taxor är högre än snittet, men jag lägger mindre tid. Dels för att jag har min erfarenhet och kreativa kapacitet och dels för att uppdragsgivarens organisation också sätts i arbete. Ovanpå detta aktiverar jag också en hel del mervärden i mina leveranser. 

Med detta sagt har jag stor respekt för att det kan finnas en upplevd osäkerhet förknippad med att anlita mig eftersom jag i många avseenden avviker från ”konsultnormen”. Jag bidrar gärna till att minska denna osäkerhet så gott det går, bl a genom samtal där vi tänker tillsammans kring behov och möjliga arbetssätt. Jag kan också erbjuda referenser till tidigare eller nuvarande uppdragsgivare.