Tjänster

Jag är en utvecklingsresurs som stödjer ledare och entreprenörer som verkar i gränslandet mellan det som finns och det som ännu inte finns, det jag kallar ledarskap på kanten. I detta gränsland uppmärksammar ledare ofta ”skav” mellan nuvarande sätt att leda och driva verksamheten, och ett önskat sätt. Utvecklingsbehoven kan finnas på olika nivåer i systemet, och vara såväl organisatoriska som individuella.

”I think a major act of leadership right now, call it a radical act, is to create the places and processes so people can actually learn together, using our experiences.” – Margaret J Wheatley

Jag brukar komma in i bilden när verksamheter söker nya infallsvinklar och perspektiv på sina utvecklingsbehov. På ett eller annat sätt har man fastnat i sin utveckling och ”standardlösningarna” biter inte på det sätt man önskar. Ibland sitter man hårt, ibland lätt. Jag bistår i att lirka loss ledning och organisation och i samma process hitta och stödja en riktning och agenda i utvecklingsarbetet som är relevant och ger mening. 

Jag anlitas som processledare för grupper och organisationer eller som coach/mentor för individer. Ibland kombineras rollerna. Jag är resultatinriktad i mitt arbete även om effekter i verksamhetens mätsystem sällan uppstår innevarande år. En tidshorisont på 3-5-år är vanlig i mina uppdrag. Min involvering brukar vara mest aktiv under de första 6-18 månaderna.