Tjänster

Tjänster

Dom tjänster jag erbjuder har det gemensamt att dom stödjer ledare och entreprenörer som verkar i gränslandet mellan det som finns och det som ännu inte finns, det jag kallar ledarskap på kanten. I detta gränsland uppmärksammar ledare ofta en dissonans mellan nuvarande sätt att leda och ett önskat sätt. Det kan vara på ett individuellt plan och/eller organisatoriskt.

Mitt arbete handlar om att hjälpa till att utforska dissonansen, uppmärksamma mönster, tillföra kunskap och perspektiv, identifiera behov eller problem, stödja förändring och utveckling, synliggöra möjligheter och föreslå lösningar.

Ledarcoachning – Jag fungerar som coach till dig och/eller andra ledare och nyckelpersoner i organisationen. Jag kan också arbeta med en hel ledningsgrupp. Innan mitt arbete påbörjas behöver utvecklingsbehoven på individ- och organisationsnivå identifieras. Formatet för min insats anpassas efter behovet. Och ett första sonderande samtal är alltid kostnadsfritt.

Ledarretreats – Med jämna mellanrum bjuder jag in ledare till retreats där dom under ett antal dagar dels genomgår ett individuellt program och dels möter andra ledare under handledning av mig och någon av mina nätverkskollegor. Syftet är att skapa utrymme för reflektion, perspektiv och energipåfyllnad. Retreats kan också genomföras organisationsanpassat, t ex för en ledningsgrupp.

Ledarlabb – Ett ledarlabb kan ses som ett komplement till traditionella ledarutbildningar. I labbet kan en specifik fråga eller ett behov snabbt utforskas och provtryckas för att ta ställning till ny eller förändrad praktik inom ledarskapet. Labbet betonar bl a samskapande, sociala processer, engagemang och innovation/förnyelse. Jag erbjuder öppna labb och organisationsanpassade labb. 

Lednings- och organisationsutveckling – I mitt arbete med lednings- och organisationsutveckling arbetar jag behovsdrivet, organisationsanpassat och metodoberoende. Jag kan fungera som en diskret rådgivare eller som processledare för en insats där tjänsterna här ovan också kan utgöra en del. Jag har också ett fint nätverk av visa och erfarna kollegor att använda om behov finns. 

Jag involverar mig även i entreprenöriella samarbeten. Över åren har jag varit med och startat flera verksamheter. För närvarande utvecklar jag i samarbete med andra skickliga konsulter tjänsterna Leadership Learning Lab och Ledning.Online.  Därutöver deltar jag ytterligare ett par samarbeten som är i tidigt skede.

0