Tjänster

Tjänster

Jag erbjuder en palett av olika tjänster med det gemensamt att dom stödjer ledare och entreprenörer som verkar i gränslandet mellan det som finns och det som ännu inte finns, det jag kallar ledarskap på kanten.

Det gör jag bl a genom att uppmärksamma mönster, tillföra kunskap och perspektiv, stödja förändring och/eller problemlösning, synliggöra möjligheter och föreslå lösningar.

Jag kan ta olika roller, t ex inspiratör, designer, processledare, coach, utbildare eller rådgivare. Allt utifrån förutsättningar och behov.

Ledarcoachning – jag är coach till dig och/eller andra ledare/nyckelpersoner i verksamheten. Som grund finns ett formulerat utvecklingsbehov på individ- och organisationsnivå som jag ska stödja.

Utvecklingsinsatser – jag bistår i ett utvecklingsförlopp i ledningsgruppen och/eller organisationen. Tillsammans med dig och dina kollegor formar vi en strategisk utvecklingsinsats som jag även processleder genom hela genomförandet.

Hyr en nummer två – en variant på mitt coachnings- och konsultarbete är att du som ledare under en begränsad period hyr in mig som en ”nummer två” där jag dels stödjer dig i din roll och dels på ditt mandat driver ett konkurrensstärkande organisationsutvecklingsarbete.

Inspirationsinspel – utifrån en prioriterad frågeställning gör jag ett inspel till dig, din ledning och/eller dina medarbetare med syfte att utforska nya perspektiv och identifiera nya sätt att förhålla sig till frågeställningen.

Seminarier och workshops – jag skapar skräddarsydda lärupplevelser åt dig och dina kollegor baserade på väl beprövade modeller, metoder och erfarenheter inom ledning, ledarskap, organisationskultur och angränsande ämnen.

Entreprenöriella samarbeten – Över åren har jag varit med och startat flera verksamheter. För närvarande utvecklar jag i samarbete med andra skickliga konsulter tjänsterna Leadership Learning Lab och Ledning.Online.  Därutöver deltar jag ytterligare ett par samarbeten som är i tidigt skede.

0