Processledare

Processledning är en kompetens som kan nyttiggöras på alla nivåer i en organisation. Den innehåller förmågan att designa, planera och stödja genomförande av ett utvecklingsförlopp. Det vanligaste är att processledning förknippas med genomförande av olika typer av workshops och möten. Dessa kan vara mer eller mindre metodstyrda.

För egen del anlitas jag i huvudsak som processledare på ledningsnivå, oftast med lednings- och organisationsutveckling i längre förlopp. Jag nyttiggör den breda och djupa erfarenhet jag förvärvat genom att arbeta med chefer och ledningar i över 100 olika verksamheter i alla sektorer och storlekar. Ur det har jag format ett arbetssätt som är metodoberoende, medskapande, behovsdrivet, framväxande och kundanpassat. 

Jag bidrar som extern utvecklingsresurs och stödjer ledningen att åstadkomma en kapacitetsförändring i ledningen och verksamheten. Tidshorisonten är ofta 3-5 år och jag brukar vara som mest aktiv under det första året. Jag kan fungera som aktiv processledare eller som en diskret rådgivare beroende på förutsättningarna. Vid behov involverar jag gärna kloka och erfarna nätverkskollegor med kompletterande kompetenser.

Att komma överens om ett samarbete brukar ta ett antal månader där vi känner in varandra och tänker högt kring behov och arbetssätt. Om du vill ta ett första utforskande samtal kan du gärna boka in en tid i min kalender här. Eller om du föredrar kan du ringa eller mejla mig