För organisationer

Lednings- och organisationsutveckling

Tillsammans med kloka och kompetenta nätverkskollegor designar och processleder jag lednings- och organisationsutvecklings-processer. Vår ansats är beprövad, men ännu relativt ovanlig. Den bygger på en tankemodell om organisationer som levande organismer. Där tyngdpunkten i utvecklingsarbetet hamnar på systemsyn, sociala processer, värderingar, relationer och tillit. Det som är värdefullt med arbetssättet är att det ger bestående effekter på en mängd faktorer i samma process, t ex engagemang, lärande, måluppfyllelse, kundnöjdhet, hållbarhet, mental hälsa, omvärldsanpassning och innovationsförmåga. Med det sagt är vår erfarenhet att omställningsarbetet är utmanande för ledning och medarbetare – och konsulter. Vi ses gärna för ett samtal, för att höra om er situation och berätta mer om vår ansats. 

”I think a major act of leadership right now, call it a radical act, is to create the places and processes so people can actually learn together, using our experiences.” – Margaret J Wheatley

Hållbar utveckling

Som styrelseordförande i Impact Hub Stockholm arbetar jag för att nå FN:s globala hållbarhetsmål. Impact Hub är en innovationsmiljö inriktad på att lösa samhällsutmaningar. Vi fokuserar på problem och utmaningar som förutsätter partnerskap och samarbete mellan samhällssektorer och branscher. Vi matchar problemägare med problemlösare och processleder samarbetet. Vi driver också en fysisk mötesplats i centrala Stockholm tillsammans med Skandia Fastigheter och EFG. Hör gärna av dig till mig om du är intresserad av samarbete!