Inriktning

Jag arbetar tillsammans med mina kunder i främst tre utvecklingsområden, som ofta knyts ihop. Arbetet i dessa områden blir egentligen aldrig färdigt, men har olika grad av intensitet över tid.

Skapande ledningar. Ledningsarbete som utmärks av en skapande, reflekterande och disciplinerad samarbetskultur har bättre förutsättningar att ta ansvar både för ”häret och nuet” och verksamhetens långsiktiga relevans.

Växande människor. Ledare och medarbetare som bjuder in varandra att utforska och medskapa sitt nu och sin framtid lär sig nya saker, tar mer ansvar tillsammans och upplever mer mening och engagemang.

Livskraftiga organisationer. Organisationer vars kultur omfamnar en mångfald av perspektiv, ger mod att pröva nya saker och uppmuntrar lärande, är bättre på att anpassa sig när omvärlden förändras.