Filosofi

Mitt uppdragsarbete baseras på övertygelsen att en organisations långsiktiga relevans bestäms av kvaliteten i dess relationer, kultur, värderingar, omvärldsorientering och arbetssätt. Min utgångspunkt är att se organisationer som levande organismer och människor som kapabla och ansvarstagande – om de ges förutsättningar att utveckla och använda sitt omdöme. Jag influeras av systemtänkande, psykologi och filosofi och ser utvecklingsarbete minst lika mycket som cirkulära förlopp än linjära.

”En överdriven, pedantisk rationalisering utgår från att allt går att stoppa in i ett antal färdiga boxar, men livet är rörligt, ständigt lite annorlunda och specifikt – och det är just denna känslighet inför det levande som omdömet har, men inte manualen.” – Jonna Bornemark

Min konsultfilosofi är att verka i bakgrunden och stärka kapaciteten hos ledarna och medarbetarna i verksamheten. Jag arbetar samskapande, möjlighetsinriktat, erfarenhetsbaserat och metodoberoende. Min skicklighet finns i att arbeta med det tidlösa, våga och orka hålla ut i det som växer fram, och göra arbetet tillsammans och levande för alla som berörs.