Coach och mentor

Distinktionen mellan coachning och mentorskap är inte alltid tydlig. Därför använder jag båda begreppen. Också för att jag inte är riktigt renlärig i varken det ena eller andra. Det som är viktigt i våra samtal är att du har korn på någon typ av förändring/utveckling du vill göra. Primärt i ditt yrkesliv, men det går inte att hålla undan livet i stort.

”Två sanningar närmar sig varann, en kommer inifrån, en kommer utifrån och där de möts har man en chans att få se sig själv.” – Tomas Tranströmer

Vi börjar med en bredare nulägesbild där vi både identifierar dina styrkor och får fatt i din potential. Och var det skaver. Sen sätter vi igång att sortera, pröva och utmana. Och hitta din väg framåt. I en och samma process. Jag hjälper dig bottna i vad du behöver och vill göra. Och stödja dig i tillämpningen. Framför allt handlar processen om att få utryme att reflektera med någon som är kompetent, livsklok och inte är part i din utveckling. Vi samtalar regelbundet i en längre process, ofta 6-12 månader. 

Jag tar uppdrag som coach/mentor för enskilda personer, hela ledningsgrupper eller som ett sätt att arbeta med organisationsutveckling i en hel (ofta mindre) organisation. Läs lite om organisationsarbetet här.

Boka gärna in tid för ett första undersökande samtal här! Du som har anlitat mig tidigare och som vill boka enstaka samtal kan också göra det via samma länk.