Välkommen!

Skapande ledning. Växande människor. Livskraftiga organisationer.

Jan de Man Lapidoth

1993 startade jag KNOWHOUSE utifrån min önskan att bidra till ett mera mänskligt och progressivt näringsliv och samhälle. Jag har alltid varit en generalist och mångsysslare med brett intresse för utveckling av människor och organisationer.

I företaget bedriver jag uppdragsarbete inom ledarstöd och som processledare inom lednings- och organisationsutveckling. Jag erbjuder också kompletterande sessioner inom qigong, massage och meditation. Visst ideellt arbete ryms också, liksom en del egna utvecklingsprojekt.