Välkommen!

Skapande ledning. Växande människor. Livskraftiga organisationer.

Jan de Man Lapidoth

1993 startade jag KNOWHOUSE utifrån min önskan att bidra till ett mera mänskligt och progressivt näringsliv och samhälle. 

I företaget bedriver jag uppdragsarbete antingen som processledare eller som coach eller mentor. Jag gör också en del egna utvecklingsprojekt.