Start

Jan de Man Lapidoth

Jag startade Knowhouse 1993 utifrån min önskan att aktivt medverka till ett mer mänskligt och progressivt näringsliv och samhälle. 

Genom Knowhouse arbetar jag med kundanpassade strategi-, ledar- och organisationsutvecklingsprocesser. Min konsultfilosofi är att verka i bakgrunden och stärka kapaciteten hos mina uppdragsgivare och de som finns i verksamheten. Jag har en människosyn som bottnar i en genuin tro på människors förmåga, vilja och kraft.

I partnerskap med modiga uppdragsgivare designar, processleder och coachar Knowhouse utvecklingsförlopp för organisationer och individer, såväl på strategisk som operativ nivå.

Värdet av mitt arbete aktiveras i det utmanande gränslandet mellan det som finns och det som ännu inte finns – mellan nutid och framtid, taktik och strategi, daglig verksamhet och utveckling, individ och system, logik och intuition. I detta gränsland bidrar jag med klarhet, kreativitet och resultatfokus.

0