Start

Jag hjälper ledare och entreprenörer ta sig an dissonansen mellan hur man leder och hur man vill leda. Individuellt och organisatoriskt.

Sedan 1993 arbetar jag med ledarskap. Jag har erfarenhet från över etthundra olika organisationer i alla storlekar och i alla sektorer.

Att se världen som den är, att utforska möjligheterna i det, och tillsammans med andra åstadkomma angelägna förflyttningar – utgör kärnan i mitt arbete.

Jag arbetar pragmatiskt, öppet och metodoberoende. I en värld präglad av komplexitet, osäkerhet och ständigt tjatter bidrar jag med enkelhet, klarhet och mänsklighet. Inga komplicerade modeller, inga avancerade analyser, inga överdimensionerade utvecklingsinsatser.

I det praktiska arbetet bär jag med två saker. Dels en djup förståelse för ledarskap och organisationskultur. Dels en människosyn som utgår ifrån aktörskap, utveckling, möjligheter och relationer.

De som får ut mest värde av mina tjänster är ledare och entreprenörer som vill ligga i framkant i det som växer fram – oavsett om det handlar om det egna ledarskapet, organisationens utveckling eller missionen i världen.


0