Start

Jan de Man Lapidoth

Jag startade Knowhouse 1993 utifrån min önskan att aktivt medverka till ett mer progressivt och mänskligare näringsliv och samhälle. 

Genom Knowhouse arbetar jag med kundanpassade strategi-, ledar- och organisationsutvecklingsprocesser. Min konsultfilosofi är att verka i bakgrunden och stärka kapaciteten hos mina uppdragsgivare och de som finns i verksamheten. Jag har en människosyn som bottnar i en genuin tro på människors förmåga, vilja och kraft.

Knowhouse designar, processleder och coachar utvecklingsförlopp i organisationer och hos individer, såväl på strategisk som operativ nivå.

Värdet för mina uppdragsgivare skapas i det utmanande gränslandet mellan det som finns och det som ännu inte finns – mellan nutid och framtid, taktik och strategi, daglig verksamhet och utveckling, system och individ, logik och intuition. I detta gränsland bidrar jag med förståelse, enkelhet och klarhet.

0